Autortiesības

Viss mājaslapā attainotais saturs, raksti un māklas darbi ir aizsargāti ar autortiesību likumu un ir oursimplearts.com īpašums. Mūsu darbi ir aizsargāti ar Copyright Act 1968 (Cth), kā arī citiem atbilstošiem internacionālajiem un vietējiem likumiem. Jebkāda mūsu darbu reprodukcija, izplatīšana un izmantošana bez mūsu rakstiskas atļaujas ir aizliegta un būs autortiesību likuma pārkāpums.

Tai skaitā, bet ne tikai, kopēšana, printēšana, skenēšana un pārpublicēšana citās mājaslapās, sociālajos tīklos vai fiziskos produktos. jebkāda nesankcionēta mūsu intelektuālā īpašuma izmantošana var tikt civili un krimināli sodīta, ieskaitot mantiskos zaudējumus. Mēs paturam tiesības vērsties tiesā pret ikdienu, kurš pārkāpj mūsu intelektuālā īpašuma tiesības.

Mēs uztveram autortiesību pārkāpumus ļoti nopietni un izmantosim visus pieejamos tiesiskos aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu savas tiesības. Ja tev ir jautājumi par autortiesībām vai vēlies apspriest iespēju iegūt atļauju izmantot mūsu darbus, lūdzu, sazinies ar mums [email protected].

Paldies par sadarbību un mūsu intelektuālā īpašuma cienīšanu.

Ja radušies papildus jautājumi, lūdzu, sazinies ar mums.
Pēdējās izmaiņas 2022.gada 19.novembrī pl. 22:23